Kamin UGGLAN
Front med lucka och kokring med platta av gjutjärn, i övrigt av 2 mm stålplåt. Dragregulator i aluminiumlegering i form av en uggla. Längd: 40 cm. Höjd 33 cm, varav benen 16 cm. Bredd: 23 cm. Vikt: ca 10 kg. Värmeyta: ca 0,4 m2

Pris:
exkl.moms
inkl.moms
Art.nr.
Med kokhål
1615:-
2020:-
1
Utan kokhål
1375:-
1719:-
2

Kamin LAXEN I
Front med lucka och kokring med platta av gjutjärn, i övrigt av 2 mm stålplåt. Längd: 45 cm. Höjd 40 cm, varav benen 20 cm. Bredd: 30 cm. Vikt: ca 15 kg. Värmeyta: ca 0,6 m2

Pris:
exkl.moms
inkl.moms
Art.nr.
Med kokhål
2150:-
2688:-
3
Utan kokhål
1790:-
2238:-
4

Kamin LAXEN II
Kaminen är 60 cm lång och har en värmeyta på ca 0,7 m2. Vikt ca 17 kg. I övrigt som Laxen I

Pris:
exkl.moms
inkl.moms
Art.nr.
Med kokhål
2415:-
3019:-
5
Utan kokhål
2050:-
2563:-
6

Kamin ÄLGTROFÉN
Front med lucka och kokring med platta av gjutjärn, i övrigt 2 mm stålplåt. Längd: 56 cm. Höjd 58 cm, varav benen 20 cm. Bredd: 34 cm. Vikt: ca 25 kg. Värmeyta: ca 1,1 m2

Pris:
exkl.moms
inkl.moms
Art.nr.
Med kokhål
2950:-
3688:-
7
Utan kokhål
2625:-
3281:-
8

Kamin ÖRINGEN
Helt i gjutjärn. Längd: 40 cm. Höjd 41 cm, varav benen 20 cm.
Bredd: 31 cm. Vikt: ca 23 kg. Värmeyta: ca 0,5 m2

Pris:
exkl.moms
inkl.moms
Art.nr.
Med kokhål
3310:-
4138:-
9
 


Bastukaminer


 

Bastukamin BI
Som Laxen I men med ett 10 cm högt stenmagasin

Pris:
exkl.moms
inkl.moms
Art.nr.
 
1945:-
2431:-
11
 

Bastukamin BII
Som Laxen II men med ett 10 cm högt stenmagasin

Pris:
exkl.moms
inkl.moms
Art.nr.
 
2390:-
2988:-
12
 

Bastukamin BIII
Som Älgtrofén men med ett 10 cm högt stenmagasin

Pris:
exkl.moms
inkl.moms
Art.nr.
 
2910:-
3638:-
13
   
Frakt tillkommer på samtliga priser.
   

VÅRA KAMINER (text från 1934 som gäller än idag)

Äro konstruerade för ved, och bör icke eldas med kol eller koks, äro enkla och effektiva långbrännare, som på billigaste sätt lösa uppvärmningsfrågan, i skogsförläggningar, rastkojor, manskapsbodar, sportstugor, bastur m.fl. Ingen kamintyp är snabbare till uppvärmning av en råkall fritidsstuga än en plåtkamin. Den är lätt att tända och har stora ytor som giva en utmärkt strålningsvärme.

Våra kaminer kom i marknaden år 1934 och användes av domänverket, en stor mängd skogsbolag, enskilda skogsägare, Statens Järnvägar, försvaret, byggmästare, sportstugeägare m.fl. över hela landet. Kungliga Byggnadsstyrelsens värmetekniska avdelning skriver: "Syftet med kaminens framställning är väl att erhålla en billig vedkamin med lång bränntid och bekväm skötsel. I detta avseende synes den fylla stora anspråk. Kaminen kan hållas brinnande med en påeldning i timmar, den ger en jämn och behaglig värme".