VEDKAMINER AKTIEBOLAG
Käxegården, Stenberga 2,
574 97 Vetlanda

E-post: cl@vedkaminer.nu

Mobil 070-6260052

BANKGIRO 5472-9330


 

OBS! Kaminerna är inte CE godkända. Ej heller godkända för nyinstallation i bostäder enligt Boverkets nya regler. Kontakta alltid lokal byggnadsnämnd och/eller skorstensfejarmästare för råd och anvisningar gällande bestämmelser och brandsäker installation.