VEDKAMINER AKTIEBOLAG
Ringvägen 8
573 41 Tranås

E-post: cl@vedkaminer.nu

Telefon 0140-400 52
Fax 0140-400 52

Mobil 070-6260052

POSTGIRO 908 27-7
BANKGIRO 768-7866


 

NYA EU-DIREKTIV
Nya krav på kaminer har börjat gälla från juli 2013.

Vi avvaktar besked om huruvida
våra kaminer uppfyller de nya kraven.

Ring för mer information:
070-5620245