VEDKAMINER AKTIEBOLAG
Ringvägen 8
573 41 Tranås

E-post: cl@vedkaminer.nu

Telefon 0140-400 52
Fax 0140-400 52

Mobil 070-6260052

POSTGIRO 908 27-7
BANKGIRO 768-7866


 

OBS! Våra kaminer och rör är ej ce-märkta eller testade utan avsedda för friluftsändamål.

Endast ett fåtal laxen 1 och 2 samt ett antal bastukaminer finns kvar. Samtliga kaminer finns åter i lager under januari 2020.