Brandskydd
Tänk på brandsäkerheten! Kaminen och oisolerat rökrör får ej placeras närmare än 500 mm från t ex brännbar vägg. Önskas mindre avstånd rekommenderas skydd av Minerit Nya Normalskiva (numera kallad Cembrit Multi Force). Skivan finns hos välsorterade byggmaterialhandlare. Där kan man också få ytterligare råd och anvisningar samt trycksaken "Brandskydd vid eldstäder och heta installationer" - eller ladda hem den som pdf-fil här.

Skötselanvisningar
Vid uppeldning öppnas båda spjällen. Sedan stängs det nedre, och lufttillgången regleras uteslutande genom det övre spjället. Ett ca 2 cm tjockt asklager bör alltid lämnas kvar på botten efter utrensning, vilket håller fyren och skyddar botten. Kaminen bör behandlas någon gång om året med spissvärta. Står kaminen oanvänd under en längre tid är det lämpligt att olja in den med t ex matolja. Beträffande rör till kaminer och bastukaminer samt leveransbetingelser - se nedan: Alla Vedkaminer Aktiebolags produkter är helt igenom svensktillverkade.

VÅRA KAMINER (text från 1934 som gäller än idag)

Äro konstruerade för ved, och bör icke eldas med kol eller koks, äro enkla och effektiva långbrännare, som på billigaste sätt lösa uppvärmningsfrågan, i skogsförläggningar, rastkojor, manskapsbodar, sportstugor, bastur m.fl. Ingen kamintyp är snabbare till uppvärmning av en råkall fritidsstuga än en plåtkamin. Den är lätt att tända och har stora ytor som giva en utmärkt strålningsvärme.

Våra kaminer kom i marknaden år 1934 och användes av domänverket, en stor mängd skogsbolag, enskilda skogsägare, Statens Järnvägar, försvaret, byggmästare, sportstugeägare m.fl. över hela landet. Kungliga Byggnadsstyrelsens värmetekniska avdelning skriver: "Syftet med kaminens framställning är väl att erhålla en billig vedkamin med lång bränntid och bekväm skötsel. I detta avseende synes den fylla stora anspråk. Kaminen kan hållas brinnande med en påeldning i timmar, den ger en jämn och behaglig värme".